Eksempel og mal på lønnssamtale

kr 70,00 eks mva

Eksempel og mal på lønnssamtale

Her får du en mal på hvordan man kan gjennomføre lønnssamtale for personell i ledende stillinger, og andre ansatte.

Ved ansettelser av daglig leder, avdelingsledere eller annet personell, så kan dokumentmalen benyttes i forbindelse med lønn og andre typer godtgjørelser. 

 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument