Mal og eksempel på advarsel

kr 70,00 eks mva

Mal og eksempel på advarsel til arbeidstaker

Arbeidsgiver kan benytte advarsel til arbeidstaker ved ureglementær oppførsel under arbeidsforholdet.

Pliktbrudd som det å komme for sent, ikke utføre arbeidsoppgaver etc. kan være grunnlag for advarsel mot den ansatte.

Advarselen skal være et signal om at forhold bør endres eller forbedres. Konsekvensen kan være at arbeidsgiver må gå til oppsigelse av arbeidstaker, dersom forholdene ikke forbedres eller endres.

Leder1 gir deg en veileder og en mal på hvordan du som arbeidsgiver skal forholde deg når det skal gis skriftlig advarsel.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument