Eksempel og mal på instruks for personvernombud

kr 70,00 eks mva

Eksempel og mal på instruks for personvernombud

Flere offentlige myndigheter og organer er pålagt å opprette eget personvernombud.I tillegg er mange virksomheter pålagt å ha eget personvernombud, dersom det oppbevares en betydelig mengde sensitive opplysninger.

For at virksomheter forøvrig skal følge opp kontinuerlig arbeid med GDPR , slik at dette blir ivaretatt i henhold til lovgivningen,Så anbefales det at virksomheten oppretter eget personvernombud.Denne rollen kan enkelt tilpasses f.eks til virksomhetens verneombud eller personalansvarlig.

Det anbefales også at idrettslag, forbund, organisasjoner og andre som er ansvarlig for en medlemsmasse oppretter eget ombud.

Her får du en mal på instruks for personvernombud, som enkelt kan tilpasses etter behov.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument