Eksempel og mal på regnskapførers uttalelse

kr 70,00 eks mva

For foretak som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven kan be regnskapsfører om uttalese av eget regnskap. Regnskapsfører er ikke pliktig til avgi uttalelsen. Likeledes er ikke regnskapsfører pliktig til å levere fra seg en uttalelse på eget initiativ.

Det er to typer ulike uttalelser som gjelder:
1: Utført løpende bokføringstjenester i tillegg til bistand med utarbeidelse av årsregnskapet.
2: Hvor regnskapsfører ikke har utført løpende bokføringstjenester, men har bistått med utarbeidelsen av årsregnskapet.

For best mulig trygghet og kvalitet og få bekreftelse på at ekstern regnskapsfører har fulgt forskrifter,loven og god regnskapføringsskikk er regnskapsførers uttalelse en bekreftelse på dette. Uttalelsen skal utføres av autorisert regnskapsfører og uttalelsen skal ikke utføres før årsregnskap er signert.

Her får du som regnskapsfører en mal på regnskapsførers uttalelse.

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.