Eksempel og mal på oppfølgingsplan av sykmeldte

kr 70,00 eks mva

Eksempel på oppfølgingsplan av sykemeldte

Som arbeidsgiver er du ansvarlig for oppfølging av den sykemeldte. En av ansvarsområdene er blant annet en oppfølgingsplan. 

Oppfølgingsplanen skal være en av verktøyene for blant annet dialogmøter under sykefraværsperioden.

Leder1 gir deg en oppfølgingsplan som kan benyttes i dialogmøter med den sykmeldte. Planen henviser også til lovrelaterte tema.

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.