Eksempel og mal på stiftelsesdokumenter og vedtekter

kr 90,00 eks mva

Eksempel og mal på stiftelsesdokumenter og vedtekter

Når du skal etablere et AS er det behov for stiftelsesdokument. Dette dokumentet skal inneholde en del informasjon i forbindelsen med stiftelsen av selskapet. Her får mal  og vedtekter i forbindelse med etablering av nytt foretak. 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument