Eksempel og mal på instruks for salgssjef

kr 70,00 eks mva

Eksempel og mal på instruks for salgssjef

Her får du en veileder med sjekkliste og instruks som beskriver hvilken rolle en salgssjef skal ha i bedriften.

Rollen er beskrevet slik at den kan tilpasses og benyttes som et vedlegg til arbeidsavtalen.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument