Eksempel og mal på flyttekontrakt for privat flytting

kr 55,00 eks mva

Flyttekontrakt for privat flytting

Her er et eksempel og mal på kontrakt i forbindelse med flytting for privatpersoner.
Du som kunde bør orientere bedriften som skal utføre flyttingen om det som er nødvendig å ivareta gjennom en flyttekontrakt.
Bedriften som utfører flyttingen har også krav på kvittering ved avsluttet oppdrag. Dette bør også være regulert i flyttekontrakten.

En inngått kontrakt regulerer ansvarsforhold og verdier for begge parter i en flytteprosess. 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument