Eksempel og mal på flyttekontrakt for privat flytting

kr 55,00 eks mva

Kategori:

Beskrivelse

Flyttekontrakt for privat flytting

Her er et eksempel og mal på kontrakt i forbindelse med flytting for privatpersoner.
Du som kunde bør orientere bedriften som skal utføre flyttingen om det som er nødvendig å ivareta gjennom en flyttekontrakt. Bedrfiten som utfører flyttingen har også krav på kvittering ved avsluttet oppdrag. Dette bør også være regulert i flyttekontrakten.

En inngått kontrakt regulerer ansvarsforhold og verdier for begge parter i en flytteprosess.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter