Eksempel og mal på flyttekontrakt for privat flytting

kr 55,00 eks mva

Flyttekontrakt for privat flytting

Her er et eksempel og mal på kontrakt i forbindelse med flytting for privatpersoner.
Du som kunde bør orientere bedriften som skal utføre flyttingen om det som er nødvendig å ivareta gjennom en flyttekontrakt.
Bedriften som utfører flyttingen har også krav på kvittering ved avsluttet oppdrag. Dette bør også være regulert i flyttekontrakten.

En inngått kontrakt regulerer ansvarsforhold og verdier for begge parter i en flytteprosess. 

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.