Eksempel og mal på bonusavtale

kr 70,00 eks mva

Eksempel og mal på bonusavtale

I et arbeidsforhold er en bonusavtale som oftest skriftlig og er nedfelt i arbeidsavtalen. Bonusavtalen kan også benyttes som et vedlegg til arbeidsavtalen. Bonusavtalen bør formuleres slik at den kan endres, og at mottaker av bonusavtalen bør ha en forhandlingsrett.

Her får du et eksempel på en generell avtale, som kan tilpasses virksomheten internt.

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Produkter tilpasset for å legge til bedriftsinterne opplysninger.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.