Eksempel og mal på stillingsinstruks

kr 70,00 eks mva

Eksempel og mal på stillingsinstruks

En stillingsinstruks kan være en del av arbeidsavtalen til en ansatt. Instruksen skal bla. inneholde ansvarsområder, arbeidsoppgaver, fullmakter/myndighet mm. Instruksen bør også beskrive hvem den ansatte skal rapportere til.

Vår stillingsinstruks er generell og tilpasses internt i virksomheten.

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.