Eksempel og mal på opplæringsplan

kr 40,00 eks mva

Mal på generell opplæringsplan

Ved nyansettelser, kompetanseheving eller etterutdanning så benyttes det gjerne en «agenda» som opplæringsplan.  En opplæringsplan er nødvendig å benytte for å holde en god struktur under opplæring. 

Her får du en generell mal med forslag til agenda for opplæring, og som kan tilpasses virksomheten etter behov.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument