Eksempel og mal på styremøteprotokoll

kr 70,00 eks mva

Mal på styremøteprotokoll

Aksjeloven § 5-16 og aksjeloven § 6-29 krever at møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for over styrebehandlede saker og gjennom generalforsamling.

Det anbefales at styremøteprotokollen holdes tilgjengelig for selskapets aksjeeiere og at den oppbevares på en betryggende måte. 
Etter deltagelse i en styrebehandlet sak eller generalforsamling, så skal styremøteprotokollen som hovedregel underskrives. 

Her får du et eksempel og mal på styreprotokoll, med riktig formalia, og som kan tilpasses  virksomheten. 

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Produkter tilpasset for å legge til bedriftsinterne opplysninger.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.