Eksempel og mal på reiseregning

kr 55,00 eks mva

Eksempel og mal på reiseregning

Dokumenter alle utgifter i forbindelse med reiser gjennom bedriften.

Malen er oppdatert med siste satser, og er i henhold til lovens minstekrav.

Leveres som fil og kan enkelt distribueres og skrives ut.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument