Eksempel og mal på endringsoppsigelse

kr 70,00 eks mva

Mal på Endringsoppsigelse

For å gi en endringsoppsigelse kreves det en saklig grunn, og reglene er de samme som en ordinær oppsigelse.

Dette reguleres i arbeidsmiljøloven § 14-8.Endringer i arbeidsforholdet. Endringsoppsigelse er en endring av en eksisterende avtale.

Det er arbeidsgivers, arbeidstaker eller forhold i virksomheten som gjør at man ser behov for endringsoppsigelse.

Leder 1 gir deg en veileder og en mal og på endringsoppsigelse. 

 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument