Eksempel og mal på ukentlig timeregistrering

kr 30,00 eks mva

Eksempel på ukentlig timeregistrering

Timer ansatte jobber skal dokumenteres. Uansett stillingsandel for den ansatte så skal arbeidstimer registreres.

Her får du en enkel og brukervennlig mal for timeregistrering. Malen er satt opp slik at man kan registrere timer enkelt og oversiktlig. Leveres som fil, og som enkelt kan distribueres eller skrives ut. 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument