Eksempel og mal standard arbeidsavtale – flerspråklig

kr 90,00 eks mva

 

Skjema – standard arbeidsavtaler på polsk, norsk, engelsk og litauisk

I denne pakken har vi samlet standard arbeidsavtaler på 4 språk.

– Norsk versjon
– Polsk versjon
– Litauisk versjon
– Engelsk versjon

I alle arbeidsforhold skal det inngås skriftlig avtale. Dette gjelder uansett arbeidsforhold, og hvor lang tid arbeidsforholdet varer. Avtalen skal beskrive rettigheter og plikter for begge parter. Altså som arbeidstaker og arbeidsgiver.

Her får du en arbeidsavtale som dekker lovens minstekrav i Norge i forhold til innhold og krav i arbeidsmiljøloven § 14-6.

Det stilles nye krav til innhold i arbeidsavtaler som inngås 1. 07. 2024 eller senere.

Vi gir deg her en dokumentmal på arbeidsavtale, sjekkliste og veileder ihht til nye krav.

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.