Eksempel og mal standard arbeidsavtale – flerspråklig

kr 70,00 eks mva

 

Skjema – standard arbeidsavtaler på polsk, norsk, engelsk og litauisk

I denne pakken har vi samlet standard arbeidsavtaler på 4 språk.

– Norsk versjon
– Polsk versjon
– Litauisk versjon
– Engelsk versjon

I alle arbeidsforhold skal det inngås skriftlig avtale. Dette gjelder uansett arbeidsforhold, og hvor lang tid arbeidsforholdet varer. Avtalen skal beskrive rettigheter og plikter for begge parter. Altså som arbeidstaker og arbeidsgiver.

Her får du en arbeidsavtale som dekker lovens minstekrav i Norge i forhold til innhold og krav i arbeidsmiljøloven § 14-6.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument