Eksempel og mal på revisors beretning

kr 70,00 eks mva

Eksempel og mal på revisors beretning

Revisjon innebærer at årsregnskapet kontrolleres av en uavhengig og godkjent revisor, og som gir en skriftlig uttalelse og evaluering om informasjonen foretaket gir om sitt eget regnskap. Revisjonsberetningen er tilrettelagt for brukeren, som eier regnskapet, og skal være en sikkerhet for at informasjon ikke inneholder feil.

Revisjonsrapporten kan ses på det man kaller en ren beretning – som er standard.

Dersom det er usikkerhet, av vesentlig grad, om fortsatt drift så skal dette tillegges som eget avsnitt.

Her får du en mal på revisors beretning.Malen er basert på revisorlovens § 5-6, jfr ISA 700

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.