Eksempel og mal på fullmaktsmatrise

kr 30,00 eks mva

Eksempel på fullmaktsmatrise

En fullmaktmatrise dokumenterer tillatelser, og beskriver for eksempel hvem som kan godkjenne og signere i organisasjonen.

Fullmaktmatrisen skal definere godkjenningsansvaret for økonomien og transaksjoner, samt hvem som kan på vegne av organisasjonen inngå avtaler.
En fullmaktmatrise kan endres ved behov. 

Likeledes så kan fullmaktmatrisen benyttes til å definere andre ansvarsområder som presse, dokumenter rundt personvernordningen, ansettelser og lønn, virksomhetens IT ansvar samt anskaffelser og oppkjøp. 

Leder1 leverer en mal som kan tilpasses internt i virksomheten. 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument