Eksempel og mal på investoravtale

kr 70,00 eks mva

Eksempel og mal på investoravtale

En investeringsavtale er en kontrakt som skal vise rettigheter og plikter for to parter i et investeringsprosjekt.
Et annet begrep er investorkontrakt.

En slik avtale skal fastsette beløp for investeringen, innholdet og angi produkter eller tjenester som skal finansieres.

Partene i en investeringsavtale kan være virksomheter, foreninger, forbund eller enkeltpersoner.

Vi leverer en dokumentmal for investoravtale som kan tilpasses etter behov. 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument