Eksempel og mal på leieavtale av kontor

kr 90,00 eks mva

Mal på leieavtale av kontor og lokaler

Når det leies ut kontorhold mellom to virksomheter bør en avtale reguleres i en skriftlig leiekontrakt.
Her får du et eksempel på leieavtale i forbindelse med utleie av lokaler. Dokumentmalen tilpasses etter behov.

 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument