Eksempel og mal på permitteringsvarsel

kr 70,00 eks mva

Kategori:

Beskrivelse

Eksempel på permitteringsvarsel

Arbeidstaker er ved permittering fritatt for arbeidsplikt i permitteringsperioden. Årsaken til permittering kan være basert på driftsstans, ordreinngang eller innskrenkning.Permittering kan være todelt. Hel permittering eller delvis permittering.  
 
Uansett må det foreligge en saklig grunn knyttet til arbeidsgiver i forbindelse med permitteringer.

Her får du en guide som veileder deg i forbindelse med permittering. Du får også et eksempel på permitteringsvarsel. 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter