Eksempel og mal på permitteringsvarsel

kr 90,00 eks mva

Kategori:

Beskrivelse

Eksempel på permitteringsvarsel

Årsaken til permittering kan være basert på driftsstans, kostnadsreduksjoner, lønnskostnader ordreinngang eller innskrenkning.
Permittering kan være todelt- hel permittering eller delvis permittering. 
Uansett må det foreligge en saklig grunn knyttet til permitteringen, og forhold som ligger til grunn må kunne knyttes til bedriften, ikke den ansatte.Arbeidstaker er ved permittering fritatt for arbeidsplikt i permitteringsperioden.

Her får du  en mal på varsel om permittering til medarbeider, med henvisninger og riktig formalia. I vår leveranse inngår også veileder  på hvordan du som arbeidsgiver skal forholde deg til permisjoner, samt en veileder som kan benyttes som informasjon til medarbeidere som får varsel om permisjon.
Du får: 
– Mal på varsel om permitteringsvarsel iht NAV sine føringer. (Sist revidert 24.03.2020).
– Mal på protokoll for drøftingsmøte. (Sist revidert 24.03.2020).
– Veileder til arbeidsgiver. (Sist revidert 24.03.2020).
– Veileder til arbeidstaker. (Sist revidert 24.03.2020). 

Det gjøres oppmerksom på at myndigheter i en periode har gitt næringslivet og ansatte endrede regler ved permitteringer.

 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter