Eksempel og mal på permitteringsvarsel

kr 90,00 eks mva

Eksempel på permitteringsvarsel

Årsaken til permittering kan være basert på driftsstans, kostnadsreduksjoner, lønnskostnader ordreinngang eller innskrenkning.
Permittering kan være todelt- hel permittering eller delvis permittering. 
Uansett må det foreligge en saklig grunn knyttet til permitteringen, og forhold som ligger til grunn må kunne knyttes til bedriften, ikke den ansatte.Arbeidstaker er ved permittering fritatt for arbeidsplikt i permitteringsperioden.

Her får du  en mal på varsel om permittering til medarbeider, med henvisninger og riktig formalia. I vår leveranse inngår også veileder  på hvordan du som arbeidsgiver skal forholde deg til permisjoner, samt en veileder som kan benyttes som informasjon til medarbeidere som får varsel om permisjon.
Du får: 
– Mal på varsel om permitteringsvarsel iht NAV sine føringer.
– Mal på protokoll for drøftingsmøte.
– Veileder til arbeidsgiver.
– Veileder til arbeidstaker. 

 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument