Mal og eksempel på sjekkliste for avtaler og kontrakter

kr 40,00 eks mva

Sjekkliste for avtaler og kontrakter

Skal man tilpasse avtaler og kontrakter så kan det være nødvendig å benytte en sjekkliste for å unngå konflikter forbundet med kontrakts- og avtaleforhold. Dette gjelder bla. detaljer som skal og bør være med i en avtale/kontrakt mellom to parter.

Her får du en enkel sjekkliste for kontroll av standardiserte avtaler og avtaler.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument