Eksempel og mal på oppdragsavtale

kr 70,00 eks mva

Eksempel og mal på oppdragsavtale

Når det skal utføres oppdrag mellom to bedrifter så er det nødvendig å regulere dette i egen  konsulentavtale. 

Partene bør nedfelle hvilket oppdrag, tidsrammer, forpliktelser etc som skal være med i en slik avtale.

Her får du et eksempel på dokumentmal som kan benyttes av selvstendige konsulenter eller bedrifter.  Malen kan tilpasses etter behov. 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument