Eksempel og mal på sluttrapport

kr 55,00 eks mva

Eksempel og mal på sluttrapport

En sluttrapport kan benyttes som et «oppsummering» i forbindelse med et prosjekt eller oppdrag som er avsluttet.

En sluttrapport kan være nødvendig for å dokumentere hvordan prosjektet har gått i forhold til mandat og plan
basert på planleggingsfasen.

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Produkter tilpasset for å legge til bedriftsinterne opplysninger.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.