Mal og eksempel på evalueringsskjema ved prøvetid

kr 70,00 eks mva

Eksempel og mal på evalueringsskjema under og etter prøvetid

Arbeidsavtaler bør inneholde klausul basert på prøvetid. En avtale basert på prøvetid gir blant annet arbeidsgiveren mulighet til å vurdere
om den ansatte passer i stillingen. Likeledes om arbeidsplassen er den rette for arbeidstaker.

Før utløp av prøvetiden bør arbeidsgiver og arbeidstaker ha gjennomført evalueringssamtaler,noe som gir grunnlaget for å avdekke videre ansettelse etter endt prøvetid. Leder1 gir deg et skjema som kan benyttes under evalueringssamtaler. 

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.