Eksempel og mal på konkurs til tingretten

kr 70,00 eks mva

Eksempel og mal på konkurs

For å åpne konkurs hos en skyldner, så er det domstolene som kan utføre dette. Det er skyldner eller kreditor som kan ønske åpning av konkurs.

Kreditor begjærer konkurs for å få dekket helt eller delvis sitt tap.

Her er en mal og et eksempel på dokument som kan gå til skifteretten ved begjæring om konkurs. 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument