Eksempel og mal på opphørsavtale

kr 70,00 eks mva

Eksempel og mal på opphørsavtale

En opphørsavtale trenger ikke bare å omhandle opphør av et arbeidsforhold.
Normalt er en skriftlig avtale bindende, men det finnes tilfeller hvor man kan be om at en avtale opphører.

For at man skal kunne gå til opphør av en avtale beror det gjerne på en helhetsvurdering, og trenger altså  nødvendigvis ikke handle om mislighold eller kontraktsbrudd.

Her får du en mal med sjekkliste som kan benyttes som et grunnlag i forbindelse  med opphør av en avtale.

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.