Eksempel og mal på samarbeidsavtale

kr 70,00 eks mva

Mal på samarbeidsavtale

En samarbeidsavtale trenger nødvendigvis ikke å inneholde økonomiske forpliktelser for partene. En samarbeidsavtale kan inngås i forbindelse med et arrangement, et prosjekt, et samarbeid mellom to bedrifter, foreninger eller forbund mm.

I vår dokumentmal finner du det overordnede som bør, og kan være med i en samarbeidsavtale.
I tillegg er det også med en sjekkliste som gir innspill og råd forbundet med et samarbeid med en eller flere parter.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument