Eksempel og mal på salg og oppkjøp av virksomhet, fusjon og fisjon

kr 30,00 eks mva

Veiledning for salg og oppkjøp av virksomhet, fusjon og fisjon

Her kan du lese deg opp i prosessene forbundet med fisjon, fusjon, oppkjøp og salg av virksomheter. Få forståelsen av planlegging, forhandlinger, analyser , verdivurderinger mm.

Forstå prosessen gjennom å innhente kompetanse gjennom vår enkle veileder.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument