Lovpålagt, kontrollorgan arbeidstilsynet

Få hjelp med HMS arbeidet!

HMS er lovregulert for  virksomheter. Det skal derfor utarbeides rutiner for risikokartlegging for å forhindre skader eller helseplager hos ansatte.
Det er Arbeidstilsynet som er kontrollorganet for at virksomheter skal følge lovkravene rundt HMS arbeidet.
I tillegg til ansatte, må man også som virksomhet ta ansvar for å følge opp dokumentasjonskravene fra leverandører og samarbeidspartnere.
Systematisk HMS arbeid gir utslag i både kvalitet , effektivitet, lønnsomhet og omdømme.

Det er eieren av virksomheten som har ansvaret for HMS arbeidet. I mindre virksomheter er ofte eier også daglig leder. 
I større virksomheter er det ofte daglig leder som har ansvaret på vegne av eierne. 

Med Systematisk HMS har vi gjort HMS arbeidet enkelt!

Med vårt digitale verktøy gir vi deg et rimelig, intuitivt og funksjonelt system for å opprettholde kravene rundt HMS i virksomheten.
Systemet er spesielt tilpasset små og mellomstore bedrifter og vi har ivaretatt de fleste bransjer. 

Systematisk HMS gir deg: 

Et brukervennlig verktøy for å lage risikokartlegging/internkontroll.

Systematisk HMS er enkelt å oppdatere og tilpasse til virksomheten.

Personalhåndbok som gir deg et oppslagsverk over hvilke retningslinjer som gjelder for virksomheten.

Egen modul for å ivareta HMS rutinene i virksomheten.

Samme pris uansett størrelse på virksomhet og antall ansatte.

Tilgang til fri fagstøtte, teknisk support og opplæringsvideoer?

HMS system samlet på ett sted.

Full oversikt over alt HMS-arbeid som er gjort i virksomheten.

Skjemaer og maler, tilpasset til virksomheten.

HMS-håndbok. HMS rutiner? 

Innholdet i et digitalt HMS-system skal baseres på et felles regelverk, men må samtidig tilpasses virksomheten.

Risikonivået er forskjellig og det stilles strenge krav til rutiner og dokumentasjon i virksomheter med høyt risikonivå.

Med et godt, gjennomtenkt og lett tilgjengelig HMS system har du full oversikt over hvilke lover, roller og rutiner som gjelder for virksomheten.

Systematisk HMS hjelper deg å dokumentere internkontroll for HMS til myndigheter, ansatte, eiere og kunder.

Felles, oppdatert oppslagsverk for både ledere og ansatte.

Det frigjør tid. Færre spørsmål rettes til administrasjon og ledelse.

Du forbedrer arbeidsmiljøet fordi du jobber systematisk med HMS.

Systemet forebygger ulykker og skade fordi risiko, ansvar, mål og rutiner er kjent.

Systematisk HMS er med på å skape en forbedringskultur gjennom å lære av uønskede hendelser.

 

 

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.