Eksempel og mal på sluttavtale

kr 110,00 eks mva

Eksempel og mal på sluttavtale

En sluttavtale eller sluttpakke, benyttes i tilfellene hvor arbeidsgiver ønsker at den ansatte slutter, eller at det benyttes i forbindelse med nedbemanning. Sluttpakken innebærer som oftest at arbeidsforholdet avsluttes med økonomisk ytelse. Med andre ord, lønn i en viss periode. Hva sluttpakken skal inneholde står partene fritt til å bestemme.

I en sluttavtale må alle rettigheter og plikter være avklart og beskrives. Det må også tas hensyn til det som angår trygdeytelser, pensjon og skatt. Altså det er viktig å være grundig og avklart når avtalen settes opp.

I vår mal får du med forslag til avtaleinnhold, sjekkliste og veileder for best mulig tilpasning til en sluttavtale.

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Produkter tilpasset for å legge til bedriftsinterne opplysninger.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.