Eksempel og mal på sluttavtale

kr 70,00 eks mva

Eksempel på sluttavtale

Ved en sluttavtale så er det behov for en del tilpasninger ved fratredelsen av den ansatte.

Her har vi sammensatt en dokumentmal som kan benyttes som sluttavtale. Malen leveres som fil etter bestilling.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument