Eksempel og mal på generell beredskapsplan

kr 70,00 eks mva

Eksempel på generell beredskapsplan

Beredskapsplanen må baseres på interne behov og egne forhold, og tilrettelegges for den enkelte virksomhet. 

Beredskapsplanen bør gjennomgås minimum én gang i året. Ved endringer i virksomhetens risiko eller beredskapsbehov skal beredskapsplanen oppdateres i takt med dette.

Denne malen viser hva en beredskapsplan bør inneholde, for store og mindre virksomheter, og skal bidra til hjelp i arbeidet med beredskap. 

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.