Eksempel og mal på fravalg av revisor i AS

kr 50,00 eks mva

Eksempel og mal på fravalg av revisor i AS

Mindre aksjeselskaper kan velge bort revisjon av årsregnskapet. Dette er under visse forutsetninger.
I eksisterende selskap er det generalforsamlingen som gir styret slik fullmakt.

I vår guide får du eksempel på hvordan prosessen for fravalg av revisor fungerer.

Likeledes får du et eksempel på protokoll på det som er nødvendig for behandling forbundet med fravalg av revisjon.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument