Eksempel og mal på instruks for verneombud

kr 55,00 eks mva

Instruks for verneombud

Verneombudet er personen i bedriften som skal ivareta arbeidstakerens interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

Verneombudet er den som skal påse at virksomheten innretter seg, og holder et vedlikehold av arbeidsmiljøet, slik at arbeidet utføres i samsvar med lovens bestemmelser.

I denne malen på instruks for verneombud kan du selv gjøre tilpasninger for internt bruk i virksomheten.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument