Eksempel og mal på instruks for verneombud

kr 55,00 eks mva

Eksempel og mal på instruks for verneombud

Verneombudet er personen i bedriften som skal ivareta arbeidstakerens interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

Verneombudet er den som skal påse at virksomheten innretter seg, og holder et vedlikehold av arbeidsmiljøet, slik at arbeidet utføres i samsvar med lovens bestemmelser. Lovverket sier at verneombud skal velges i virksomheter som har 5 eller flere ansatte.

I denne malen på instruks for verneombud kan du selv gjøre tilpasninger for internt bruk i virksomheten.

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Produkter tilpasset for å legge til bedriftsinterne opplysninger.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.