Eksempel og mal på medarbeiderundersøkelse

kr 70,00 eks mva

Eksempel og mal på medarbeiderundersøkelse

En medarbeiderundersøkelse skaper en felles ramme og diskusjoner for godt arbeidsmiljø, medarbeider – og lederskap. I tillegg vil undersøkelser være et viktig verktøy for å utvikle arbeidsmiljøet som helhet gjennom blant annet medarbeidersamtaler.

I malen som følger så har vi inndelt undersøkelsen basert på;

– Om ditt arbeid og deg
– Utvikling og arbeidssituasjon
– Din leder
– Din avdeling / enhet
– Virksomheten
– Arbeidsplass og mangfold
– Toppledelse
– Etikk
– Endringer og omstillingsprosesser
– Bedriftsinterne spørsmål, kan tilpasses av virksomheten selv

Gjennom vår mal får du guider og veileder for oppstart av undersøkelser, samt tilgang til over 70 spørsmål som du kan benytte i forbindelse med medarbeiderundersøkelser.

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.