Eksempel og mal på styreprogram

kr 70,00 eks mva

Eksempel på styreprogram

Styreprogrammet skal holde en god struktur over styrearbeidet. Saker skal og bør behandles i hht til et oppdatert og ajourført styreprogram.

Leder1 gir deg et enkelt verktøy for å holde en god struktur og organisering rundt styrearbeidet. 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument