Eksempel og mal på styreprogram

kr 70,00 eks mva

Eksempel på styreprogram

Styreprogrammet skal holde en god struktur over styrearbeidet. Saker skal og bør behandles i hht til et oppdatert og ajourført styreprogram.

Leder1 gir deg et enkelt verktøy for å holde en god struktur og organisering rundt styrearbeidet. 

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.