Eksempel og mal på personvernerklæring

kr 90,00 eks mva

Eksempel og mal på personvernerklæring

I personvernerklæringen skal virksomheten kommunisere hvordan de samler inn og håndterer personvernopplysninger. Alle virksomheter som behandler opplysninger om sine ansatte, kunder øvrige samarbeidspartnere må ha en personvernerklæring  som gjøres tydelig, tilgjengelig og informativ for de det gjelder.

Gjennom regelverket skal virksomheter som behandler personopplysninger ha erklæringen som en del av GDPR. Det kreves mer for å oppfylle disse kravene enn kun en personvernerklæring, og at det er viktig at dette er på plass i virksomheten for å unngå bøteleggelse ved en eventuell kontroll fra myndigheter.

Om virksomheten har klart det meste rundt GDPR, så er vår personvernerklæring et fullverdig dokument, og som følger Datatilsynets føringer på regelverket rundt personvern.

 

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Produkter tilpasset for å legge til bedriftsinterne opplysninger.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.