Eksempel og mal på franchisehåndbok

kr 110,00 eks mva

Mal på franchisehåndbok

Under et utviklingsprosjekt i forbindelse med franchise, så er det nødvendig med håndbok for å knyte sammen franchiseavtalen, et opplæringssystem og kvalitetssikring.

Håndboken gir underlaget for hvordan en skal drive forretning, følge prosedyrer, samarbeide med franchisegiver hvilke krav og forventninger som stilles til franchisetaker basert på verktøy og hjelpemidler som inngår i franchisen.

Vi leverer en dokumentmal for franchisehåndbok, med veiledningstekster og hvor man enkelt kan legge inn interne beskrivelser.

Relatert produkt: 
Franchiseavtale

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.