Eksempel og mal på visjon, forretningsidé og verdier

kr 70,00 eks mva

Eksempel og mal på visjon, forretningside og verdier

Har du en god forretningsidè så må det skapes en visjon. Visjonen kommer av strategier og l. Det må skapes løpende retningslinjer i virksomheten som skal danne et grunnlag for at medarbeidere skal ivareta visjonen, forretningsidèen og verdiene.

Her får du en guide som veileder deg gjennom prosessen med å utvikle forretningsvirksomheten.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument