Eksempel og mal på sponsoravtale

kr 70,00 eks mva

Mal på sponsoravtale

Ikke alle sponsoravtaler dreier seg om at virksomheter bidrar økonomisk , det kan like godt være tjenester eller varer som kan sponses. Skal det inngås avtale med sponsorer, så bør uansett en sponsoravtale være skriftlig. 

Vi leverer her en generell dokumentmal som kan benyttes som sponsoravtale, enten det gjelder varer, tjenester eller økonomi.
Denne malen kan tilpasses etter eget behov. 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument