Eksempel og mal på opsjonsavtale for kjøp av fast eiendom

kr 110,00 eks mva

Eksempel på opsjonsavtale for kjøp av fast eiendom

En opsjonsavtale gir en rett til å kjøpe eller selge eiendom. Opsjonsavtalen kan også være en forlengelse av nåværende avtale, eller at man inngår avtale hvor en part gis en opsjonsrett. Denne opsjonsavtalen kan tilpasses til internt bruk, spesialtilpasset ved kjøp av fast eiendom. 

Det kan i de fleste tilfeller være at styret, eller andre aktører må godkjenne en opsjon ved å gi fullmakt.

Leder1 gir deg et eksempel på opsjonsavtale for kjøp av fast eiendom, samt et mal på hvordan en fullmakt kan se ut. 

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.