Mal og eksempel på innkallelse til generalforsamling

kr 70,00 eks mva

Mal og eksempel på innkallelse til generalforsamling

Når tiden har kommet til den årlige generalforsamlingen i aksjeselskaper og allmennselskaper, så skal det sendes en formell innkallelse til de innkallingen gjelder for. Det er viktig at formalia og vedtekter følges ved innkallingen. Kort fortalt så skal innkallingen følge aksjelovens § 5-10.

Her får du en dokumentmal med de formelle kravene innkalling til generalforsamling krever.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument