Mal og eksempel på innkallelse til jobbintervju

kr 30,00 eks mva

Innkalling til jobbintervju

I en prosess hvor kandidater skal kalles inn til intervju, så er det normalt å benytte skriftlig innkallelse.

I innkallingen kan det være nødvendig at kandidaten må medbringe attester, godkjenningsbevis etc.

Her får du en mal som er godt egnet til dette formålet. Malen får du i norsk og engelskspråklig utgave. 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument