Dokumentmaler for idrettslag

kr 990,00 eks mva

Dokumentmaler for idrettslag

Idrettskretser og forbund stiller større og større krav til profesjonalisering i idrettslagene. Rutinebeskrivelser, retningslinjer, lovverk, informasjonsflyt og rapportering er krav som må etterfølges fra kretser og forbund.
Med frivillige verv, som er det «normale» i de fleste idrettslag, krever det mye tid og ressurser for å klare å etterfølge de ulike kravene som forventes. Idrettslag har nå nærmest krav som en større bedrift må etterfølge.

Gjennom bred erfaring i ledelse og styrearbeid innen idretten, har vi sammensatt et sett av praktiske dokumentmaler og veiledere tilpasset for bruk i idrettslag.

Herunder;

– Nødvendige dokumenter og veiledere for å ivareta lovpålagt GDPR-personvern.
– Dokumenter og veiledere for lovpålegget rundt varslingsrutiner
– Et sett av dokumentmaler og veiledere for praktisk styrearbeid i idrettslaget, som styreinstruks, styreprotokoll, styreprogram, sjekklister, styrets årsberetning, villighetserklæring, verktøy for evaluering av styret og rapporteringsverktøy
– Maler og veiledere for avtaler og protokoller, erklæringer, treneravtaler, arbeidsavtaler, sponsoravtaler, beredskapsplan, regnskap, budsjettering m.m.

Totalt får du over 50 dokumentmaler, og det inngår support i praktisk bruk av malene. 

 

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.