Vi ivaretar GDPR for virksomhetens personvernrådgiver.

Legg inn opplysninger i skjemaet. Svarene danner en del av GDPR dokumentasjon. Alle opplysninger vi mottar behandles konfidensielt for andre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
5: Angi med JA eller NEI om de som har innsynsrett har signert taushetserklæring spesifikt for innsynsrett.
6: Angi med JA eller NEI om det på noe tidspunkt er innhentet samtykke fra ansatte at personopplysninger oppbevares. (Personalopplysninger = fødselsnummer, CV, kurs, utdanning,medarbeidersamtaler, referater, annet).
7: Oppbevarer virksomheten sensitive helseopplysninger på ansatte eller andre? (Helseplager som epilepsi, ryggproblemer og hjerteproblemer m.m)
11: Oppbevarer dere som virksomhet personopplysninger på vegne av andre? (F.eks for andre virksomheter som foreninger, forbund eller idrettslag).
12: Gir dere enkeltpersoner som kunder/ansatte informasjon om at dere oppbevarer personopplysninger?
13: Opplyser dere kunder og ansatte om hvorfor/formålet med at det oppbevares personopplysninger?
14: Har dere system på plass for å enkelt gi personer innsyn i informasjonen dere har registrert, dersom de ber om det?
15: Har dere systemer på plass for å slette informasjon om kunder eller ansatte, dersom de ber om det?
16: Har dere rutiner på plass for å oppdage, og deretter informere kunder/ansatte og datatilsynet om datainnbrudd/avvik innen 72-timer?
17: Er det andre enn virksomheten selv som har personopplysninger på deres ansatte eller klienter? (Som regnskapskontor eller andre programvaretilbydere).
23: Har dere leverandører i utlandet som oppbevarer personopplysninger på deres kunder?
24: Virksomheter som har ansatte og innleid arbeidskraft må ha rutiner for varsling. Forhold som er kritikkverdige i egen virksomhet kan f.eks være brudd på retningslinjer, lover og regler eller etiske normer rundt GDPR og annet. Har dere etablert varslingsrutiner i virksomheten?