Eksempel og mal på instruks for daglig leder

kr 70,00 eks mva

Eksempel og mal på instruks for daglig leder

I aksjelovens § 6-23 krever det at styret skal utarbeide en instruks for daglig leder, slik at styret og daglig leder får til et best mulig samarbeid.

Dersom de ansatte har representasjon i styret, skal det bla. foreligge regler om styrets arbeid og behandling av saker, samt daglig leders plikter og arbeidsoppgaver overfor styret.

Her får du en generell mal og et eksempel på hva en slik instruks bør inneholde, slik at aksjelovens krav opprettholdes. Instruksen benyttes som vedlegg i daglig leders arbeidsavtale. 

Leveres som fil slik at den kan tilpasses til bedriften. Tilrettelagt for distribusjon og utskrift.

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Produkter tilpasset for å legge til bedriftsinterne opplysninger.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.