Eksempel og mal på kjørebok

kr 55,00 eks mva

Mal på kjørebok

Her får du en enkel kjørebok i Excelformat. 
Med denne malen kan du enkelt legge til nye satser som reguleres årlig.
Vår mal gir deg lovens minstekrav om dokumentasjon av kjøring. 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument