Eksempel og mal på internkontroll for GDPR

kr 70,00 eks mva

Eksempel og mal på internkontroll for GDPR

Alle virksomheter som behandler personopplysninger som klienter, ansatte og andre, er forpliktet til å dokumentere at GDPR arbeidet i virksomheten ivaretas. 

Virksomheten må logge all aktivitet dersom det skjer endringer, sikkerhetsbrudd eller avvik i forbindelse med personvernet. Uten at det foreligger dokumentasjon ved en eventuell kontroll fra Datatilsynet, så vil virksomheten kunne få sanksjoner i form av bøter. Datatilsynet krever at GDPR arbeidet dokumenteres, ellers så bryter man altså loven.  Det forutsettes for øvrig at nødvendige personvernerklæringer, samtykker og annet rundt GDPR er på plass i virksomheten for å oppfylle dokumentasjonskravet.

Med vårt internkontroll ivaretar du Datatilsynets føringer på hvordan virksomheten skal dokumentere GDPR arbeidet.
Internkontrollen gir deg både handlingsplaner, målsetning, avviksregistrering mm. 

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.