Vi hjelper deg med franchise og rådgivning!

Franchise er en organisasjonsform som benyttes i mange bransjer. Franchise er to selvstendige parter som samarbeider, og hvor franchisegiver eier et konsept og har stått for utvikling. Har du et godt å eksisterende forretningskonsept du ønsker å utvide, så kan Franchise være neste steg for utvikling av virksomheten.

Å igangsette utvikling av franchise krever at franchisegiver gjør en del forarbeid for å strukturere sitt konsept og sin forretningsmodell.  Man skal samtidig være klar over at en potensiell franchisetager ønsker god dokumentasjon på forretningskonseptet, slik at du som franchisegiver må ha alle forutsetninger på plass før konseptet kan presenteres til potensielle franchisetagere. 

I denne forbindelse bistår vi med veiledere, sjekklister, utforming av franchiseavtaler, forretningsplaner, håndbøker og andre tilhørende dokumenter rundt franchise.  

Kontakt oss gjerne for en dialog om Franchise. Alle henvendelser og informasjon vi mottar behandles konfidensielt.