Her er en oversikt over dokumentmaler, skjema og veiledere som er tilgjengelig på leder1.no. Excel og word er redigerbare formater, slik at formularer kan tilpasses internt. Typisk for veiledere og guider er at de leveres som PDF. Alle kontrakter og avtaler inkluderer veiledende sjekklister.

A:
Advarsel ansatt 
Agentavtale og forhandleravtale
Aksjonæravtale
Aksjonærlån  
Aksjesalg
Aksjeeierbok
Anbefalingsbrev
Ansettelsesbevis
Ansvar for styremedlemmer 
Arbeidsavtale standard 
Arbeidsavtale flerspråklig 
Arbeidsavtale daglig leder
Arkivering av kontrakter og avtaler 
Attest til ansatt
Avskjedigelse av medarbeider 
Avvikling av selskap 
B – D:
Beredskapsplan  
Bestridelse av krav
Budsjettverktøy med standard kontoplan 
CV  
Daglig leder rollen  
Daglig leders rapport 
Databehandleravtale
Diverse instrukser bygg verktøy (8)  
Dokumenter kompetanse og utvikling 
Driftsbudsjett 
Drøftelsesmøter 
Due Dilligence
E:
Egenkapitalrapport  
Egenmelding
Etableringsbudsjett 
Etterutdanning  
Evaluering av styret  
Evalueringsskjema etter prøvetid 
Egenerklæring HMS  
Egenerklæring GDPR
Endringsoppsigelse  
F:
Faktura 
Ferieplan
Firmabil  
Flyttekontrakt bedrifter  
Flyttekontrakt for privat flytting  
Forenklet HMS vernerunder 
Forretningsplan  
Fortrolighetsavtale  
Franchise 
Franchise avtale
Franchisehåndbok
Fremtidsfullmakt
Fravalg av revisorAS 
Fullmakt
Fullmaktsmatrise
G – H:
GDPR dokumentasjon
Generasjonsskifte 
Gjeldsbrev  
Guide til fratredelsessamtaler  
Hjemmekontor  
Husleiekontrakt  
Håndverkerkontrakt  
HMS Minstekrav  
I:
Innkallelse til generalforsamling
Instruks for Key Account manager KAM  
Instruks for markedssjef  
Instruks for salgssjef  
Inkassokrav egeninkasso  
Instruks for daglig leder  
Instruks personvernombud
Instruks styreleder
Instruks for styret  
Instruks kontrollkomitè
Instruks for valgkomitè
Instruks for tillitsvalgt
Instruks for verneombud  
Intensjonsavtale 
Investoravtale
K – L:
Klagebrev  
Kjøpekontrakt  
Kjøpekontrakt bil 
Kjøpekontrakt ved salg og kjøp av eiendom
Konkurs 
Konkursbegjæring skifteretten 
Konkurranseklausul
Kostnadskalkyle ved nyansettelse 
Kontantkvittering  
Konflikthåndtering 
Kompanjongavtale 
Kommunikasjonsplan
Kvalitetshåndbok  
Loggverktøy for GDPR dokumentasjon
Leieavtale kontor
Leie av bil
Likviditetsbudsjett 
Lønnssamtale  
Lønnsslipp
Låneavtalefamilier  
M:
Markedsplan med aktivitetsplan 
Medarbeidersamtale  
Midlertidig ansettelsesavtale
Medarbeiderundersøkelse  
Momsrefusjon fra utlandet 
Møtebooking  
Møtefullmakt
Møteledelse
O – P:
Omstrukturering og nedbemanning 
Opsjonsavtale generell
Opsjonsavtale for kjøp av fast eiendom
Opplæringsplan
Oppdragsavtale  
Oppsigelse  
Oppbudsbegjæring av AS
Oppsigelse av husleieforhold
Oppfølgingsplan av sykemeldte  
Organisasjonskart
Personlighettest ved rekruttering 
Personvernerklæring
Prosjektplan 
Permitteringsvarsel  
Personalhåndbok  
Pressemelding  
Presentasjon til investor
Profilhåndbok  
Protokoll for kapitalnedsettelse  
Protokoll for kapitalforhøyelse 
Prosjektledelse 
Prosedyrer i bedrifter
Purring og inkasso 
R – V:
Reiseregning 
Rekvisisjon
Registrering av varemerke 
Regnskapførers uttalelse
Revisors beretning
Reiseforskuddsskjema
Rekrutteringsguide 
Salg og salgtrening  
Salg, oppkjøp, fisjon og fusjon 
Samarbeidsavtale
Situasjonsanalyse
Sjekkliste for avtaler og kontrakter 
Sjekkliste for budsjettering 
Sponsoravtale
Sjekkliste for kompanjongskap 
Stiftelsesdokument og vedtekter
Strategiplan  
Styremøteprotokoll
Styrearbeid  
Styreprogram 
Swot analyse  
Salg av kundeportefølje  
Samboerkontrakt  
Styreinstruks  
Salgsbrev / anbud  
Salgsrapport 
Sluttavtale  
Styrets årsberetning 
Suspensjon  
Timeregistrering 
Taushetserklæring for styremedlemmer  
Testamente 
Varsling 
Vareuttaksbok
Varetellingsliste
Veileder for oppsigelser
Vilkår og betingelser
Villighetserklæring styremedlemmer
Virksomhetsoverdragelse
Visjon og forretningsidè